Onsdag den 18. august 2021 var dagen, hvor vi fik svar på, om Hovedstadens Beredskab havde vundet 1 eller 2 delområder i Region Hovedstaden. Det viste sig at være en skæbnesvanger besked, da nyheden trillede ind om, at HB havde tabt begge de områder, som de havde budt på.

Men for lige at starte et andet sted, vil jeg godt lige prøve at forklare, hvad et udbud er og hvorfor vi har det i Danmark.

“Konkurrence understøtter udvikling på området.”

HVAD ER ET UDBUD?
Regionerne har ansvaret for den præhospitale indsats der bl.a. dækker over driften af ambulanceberedskabet, akutlægebiler, liggende sygetransport, akutlægehelikopterordningen mf.
Ambulancekørslen er omfattet af nogle udbudregler som EU fastsætter. Regionerne er derfor forpligtede til at sende ambulanceopgaven i udbud medmindre regionerne selv ønsker at varetage opgaven.

Regionerne har siden 2008 haft ambulanceberedskabet i udbud 2 gange. En af de gode ting ved, at sende opgaven i udbud er bl.a. fordi nye aktører ikke har kunne vinde fodfæste på det danske marked samtidig med, at der er sket en reduktion i antallet af private aktører. Det skaber en dårlig situation i DK, hvor en meget stor det af ambulancedriften har været drevet af én enkelt aktør.

Regionerne selv siger, at det er usundt og skaber et dårligt afsæt for velfungerende konkurrence på kvalitet og pris.
Ambulanceområdet udgør en væsentlig samfundsopgave og det er afgørende for kvaliteten på området, at der er reel konkurrence. Konkurrence understøtter udvikling på området.

Akutlægehelikopterfirmaer gennem tiden i Danmark

HVAD KRÆVER DET AT VINDE ET UDBUD?
Forskellige aktører i Europa kan vælge at byde ind på ambulanceopgaven i Danmark. Det er tidligere set med det hollandske firma BIOS, men ses også på akutlægehelikoptorordningen, hvor opgaven tidligere er drevet af det svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance, hvor det i dag er Norsk Luftambulanse og fra 2023 er det det franske selskab SAF Helicopteres.
[Red. 02.05.23: Udbudsrunden på akutlægehelikopterordningen kom i om-bud, hvor Norsk Luftambulanse vandt og ikke SAF Helicopteres.]

De forskellige aktører laver naturligvis deres bud på, hvad det vil koste dem at drive ambulanceberedskabet i Danmark og herunder kommer alt hvad du kan forestille dig have udgifter – køretøjer, uddannelse, løn, drift, tøj, vedligeholdelse etc!

Budene bliver sendt ind til regionerne som aktørerne byder ind på og her vælger regionerne at præ-kvalificere firmaerne. I region Hovedstaden blev PreMed, Falck og Hovedstadens Beredskab præ-kvalificeret. Dvs at det kun er disse 3 firmaer, som er i konkurrence om ambulancedriften.
Regionerne laver dog selv nogle kontrolbud for at se, om de reelt set selv ville kunne drive opgaven til samme pris, dyrere eller billigere.

TABTE UDBUD I DANMARK
Siden EU’s regler om udbud på ambulanceområdet blev vedtaget har der været 3 udbudsrunder i Danmark.
Den første i 2008-2009, den anden fra 2014-2016 og senest 2019-2021.
Her i tredje udbudsrunde (2019-2021) vil følgende aktører køre ambulance fra år 2024:

Ambulancefirmaer anno 2024

Generelt har der ved hvert udbud været nogle tabere.

  • I første udbudsrunde ’08-09 vandt Samaritten hovedstadsområdet, men måtte kapitulere og gå konkurs. Københavns Brandvæsen overtog nogle af de områder tilbage, som de havde tabt.
  • I anden udbudsrunde ’14-16 vandt BIOS ¾ delområder i region Syddanmark, men fra 2015 havde Bios efterfølgende væsentlige udfordringer med at rekruttere nok personale. Det endte i en stor sag, hvor en enkelt aktør fik en stor bøde. Jeg tror de fleste der har kendskab til ambulancedriften i dag har hørt om BIOS/Falck sagen.
  • I denne tredje udbudsrunde ’19-21 er det spændende, om tingene bliver uproblematiske eller hvad der kommer til at ske. Den store taber i denne runde er desværre min arbejdsplads – Hovedstadens Beredskab. Her slutter over 120 års traditioner.

HVAD BETYDER DET FOR MIG SOM ELEV
Tilbage til den 18. august 2021 fik vi som nævnt beskeden om, at vi har tabt udbuddet. Det kom som et chok for mange, hvis ikke alle! Det afledte naturligvis en masse spørgsmål om, hvad det ville have af betydning og konsekvens for de færdiguddannede, men også for os elever.

Jeg skriver det her blogindlæg i december 2021 og vi er ikke rigtig blevet klogere. Vi er blevet klogere på hele processen. Vi ved at der bliver holdt jævnligt møder og en masse forhandlinger blandt ledelsen, men ikke hvad de 2 andre firmaer kan tilbyde os.

HB har været i dialog og forhandlinger med regionen om en helt masse ting. Det vi ved i dag er, at vi på et tidspunkt skal tilkendegive en bindende aftale om, hvorvidt vi vil virksomhedsoverdrages til Falck eller Akutberedskabet. Vi ved, at vi bliver overdraget med nuværende løn og vilkår, men fordi Falck har en 3F overenskomst og ikke FOA som Akutberedskabet, vil dette kun være indtil deres næste overenskomstforhandlinger.

Der er dd. 14 måneder til, at vi starter i det nye firma, men vi ved stadig ikke om overdragelsen kunne ske før februar 2023. Vi ved ikke hvilken vagtform vi kan køre (døgnvagt, 12 timers eller andet), vi ved intet om de såkaldte baser som vil blive oprettet. Vi ved heller ikke noget om pension, barsel eller lønforhold udover, at vi beholder vores nuværende løn.

Så der er rigtig mange ting vi stadig ikke ved, selvom der er gået 4 måneder!
… og jeg er saftsuseme i tvivl om jeg skal vælge Akutberedskabet eller Falck. Jeg synes der er fordele og ulemper ved begge firmaer og nedenstående fordele er udelukkende mine egne ud fra de forudsætninger jeg har og finder vigtige.

Fordelene ved Akutberedskabet:

  • Der er gode karrieremuligheder senere i sin karriere.
  • Man har færre vagter om året end i Falck.
  • Jeg tror at regionerne kommer til at overtage mere og mere, så man slipper for at tabe et udbud mere.
  • Det er regionerne som sætter rammerne for ambulancedriften, så der fjernes noget arbejdspres og stres.

Fordelene ved Falck:

  • Jeg flytter til Amager, hvor der er 10 minutter på cykel til stationen.
  • Lønnen er marginalt højere end Akutberedskabet.
  • Falck har vundet det område der kører inde i København city.

Heldigvis er det først til efteråret 2022 vi skal afgive et bindende svar. Så er vi alle forhåbentligt blevet klogere og mere afklaret til den tid.

HVAD BETYDER DET FOR
DIG SOM ASPIRANT?
For dig som aspirant betyder det ingenting, medmindre du absolut VIL køre for et firma, der ikke kører i den ønskede region.

Lad mig tage udgangspunkt i min egen region (Hovedstaden). Hovedstadens Beredskab har tabt udbuddet, hvilket betyder, at fra 1. februar 2023 vil de ikke køre ambulance længere. Så kan du selvfølgelig ikke blive ansat hos dem derefter. Dog vil Falck og Akutberedskabet køre ambulance i stedet. De kører i forskellige områder i hele regionen, men du kan søge en elevplads 2 steder.

I hele region Nordjylland har Falck tidligere drevet ambulancetjenesten som eneste aktør. De har nu tabt udbuddet, hvilket betyder at du ikke kan blive ansat hos dem. Dog betyder det, at PreMed og Den Præhospitale Virksomhed skal køre ambulance i stedet. Det giver dig dobbelt op på ansøgninger som du kan sende afsted! Husk at de forskellige ambulancefirmaer har forskellige optagelseskrav.

Jeg håber du er blevet klogere på hvad et udbud er, hvad virksomhedsoverdragelse har af betydning for os redderelever og hvordan du skal forholde dig til nye firmaer på banen!

Hvem er jeg?
Alexander, redderelev i Hovedstadens Beredskab

Læs mere fra mig her

Har du spørgsmål eller kommentar til mig, så stil dem herunder

Kommentar