NYE ENTREPRENØRER HVERT 6. – 7. ÅR
Danmarks ambulanceområde er altid i udvikling og det bliver sikret gennem EU’s regler om udbud på ambulancedriften. Hvert 6. – 7. år skal hver region i Danmark nemlig foretage et ambulanceudbud således at der sikres, at der ikke kun er 1 aktør der har monopol på ambulancedriften. 

Regionerne mener selv, at det er usundt og skaber et dårligt afsæt for velfungerende konkurrence på kvalitet og pris og ambulanceområdet udgør trods alt en væsentlig samfundsopgave. Det er dermed afgørende for kvaliteten på området, at der er reel konkurrence – konkurrence understøtter nemlig udvikling på området.

Det er regionerne som har ansvaret for den præhospitale indsats, der bl.a. dækker over driften af ambulanceberedskabet, akutlægebiler, liggende sygetransport, akutlægehelikopterordningen mf. Regionerne er derfor forpligtede til at sende ambulanceopgaven i udbud, medmindre regionerne selv ønsker at varetage opgaven.

Det er muligt for regionerne at udskyde deres udbud således at der kan gå op til 8 år mellem hvert udbud. Du kan læse mere om udbud og virksomhedsoverdragelse i dette blogindlæg.

AMBULANCEFIRMAER DEN NÆSTE ÅRRÆKKE
I skrivende stund findes der 8 ambulancefirmaer og 1 datterselskab, hvor man kan blive uddannet ambulancebehandler. De nyeste skud på stammen er for det meste regionerne selv, men også et enkelte privatfirma har sneget sig ind på den nordjyske bane. Der er her tale om:

 • Region Nordjylland: PreMed og Den Præhospitale Virksomhed
 • Region Midtjylland: Falck, Præhospitalet og Samsø Redningskorps
 • Region Syddanmark:  Responce og Ambulance Syd
 • Region Sjælland:  Falck og Præhospitalt Center
 • Region Hovedstaden:  Falck og Akutberedskabet
År: 2024

Du kan læse her, hvordan det så ud i 2020.

I det her blogindlæg vil jeg prøve at klarlægge forskellene blandt firmaernes optagelseskrav.
Dog vil jeg først kort vende, hvilke ligheder der er mellem firmaerne – de er nemlig alle utrolig ens pånær enkelte elementer:

 1. Bliver man optaget i Jylland og Fyn, skal man gå på Rescue Center Danmark og Rybners i Esbjerg. Bliver man optaget på Sjælland eller Bornholm, så skal man gå på Unord i Hillerød.
  I særlige tilfælde, er der mulighed for, at skifte skole.
 2. Man får løn under uddannelsen. I Falck og andre firmaer får man SU under grundforløbet.
 3. Ambulancerne er mere eller mindre de samme og har nogenlunde samme udstyr. Indretningen af bilerne kan dog variere fra firma til firma.
 4. Alle ambulancereddere bærer næsten samme uniform med mørkt tøj og reflekser på bukserne. I Nordjylland ses dog en grøn uniform.

DE FORMELLE KVALIFIKATIONER
I dette afsnit kan du læse om de formelle kvalifikationer du skal opfylde for overhovedet, at kunne sende din ansøgning afsted. Vær opmærksom på, at man oftest SKAL sende alle de rigtige dokumenter, ellers vil ens ansøgning slet ikke blive læst.

Ambulancetjenesten er som nævnt altid i udvikling og nedenstående krav kan ændre sig med tiden. Jeg har valgt at tage udpluk i de væsentligste krav som firmaerne har i dag.
Som altid skal du selv undersøge hvad firmaerne selv kræver på deres respektive jobopslag.

DE FYSISKE PRØVER
Efter at have sendt sin ansøgning og alt det formelle er på plads, er det tid til at fokusere på din kondition og styrke. Ambulancefirmaerne har nemlig vidt forskellige tests, selvom de ligner hinanden på mange punkter.
Nogen af firmaerne har en svømmetest, andre har maste-klatring, nogen har begge dele og andre har hverken eller.

Generelt om prøverne kan de være alders og kønsdifferentieret, men de kan også skære alle over en karm og lave en prøve uanset køn og alder. Her er det igen vigtigt, at du sætter dig ned og sætter dig godt ind i hvilke tests du skal igennem hos netop det firma du søger ind i. (Og træner, træner, træner!)

*Opdateret marts 2023*

SØG HVOR DU KAN, NÅR DU KAN
Som du kan se, er der rigtig mange muligheder og overvejelser man skal gøre sig – vil man kun arbejde i den ene region hos et bestemt firma – eller vil man prøve chancen og søge i hele DK i alle firmaerne – eller vil man prøve at undgå lige præcis en specifik test.

Uanset hvad, så kan jeg ikke sige, at det ene firma er bedre end det andet. De er alle sammen rigtig gode og rigtige for dig og mig! MEN man kan måske sige sig selv, at hvis man hader vand og aldrig kommer til at lære det, så er det måske ikke hos de firmaer som kræver en svømmetest, at man skal søge hos.

På den anden side vil jeg dog appellere til, at man burde prøve at søge så mange af stederne som muligt. Det kan godt være du kommer til samtale og fysisk test og IKKE bliver ansat – men så har du fået en oplevelse ud af det og er blevet en erfaring rigere til næste gang du skal til samtale og fysisk test. Så ved du nemlig hvad optagelsesprøverne handler om.

FREMTIDENS AMBULANCEENTREPRENØRER
Tendensen de sidste par udbud har været, at regionerne hjemtager mere og mere af ambulancedriften selv. JEG tror, at regionerne hjemtager så mange områder, at det udelukkende bliver regionerne som driver ambulancetjenesten, ligesom de driver hospitalsvæsenet. Det gør det hele nemmere når der er færre aktører på markedet og det er samme arbejdsgiver i sidste ende som har ansvaret for hele sundhedsvæsenet.

Jeg tror på laaaang sigt, at det præhospitale setup bliver ligesom politiet som er statsstyret. 1 arbejdsgiver der styrer hele baduljen. Uniformerne er ens, køretøjerne er ens, kompetencerne kan godt blive differentiereret, men det kunne være fedt hvis alt bare var ens i hele Danmark.
Men nu må vi se hvad der sker de næste 5-6 udbudsrunder.
– Du hørte det fra mig først 🙂

Hvem er jeg?
Alexander, redderelev i Akutberedskabet (tidl. HBR)

Læs mere fra mig her.

Har du spørgsmål eller kommentar til mig, så stil dem herunder

Kommentar