Lige inden jeg startede på grundforløbet til uddannelsen, flyttede jeg til København med tanken om det INTET problem ville blive, at skulle køre til Jylland to-tre gange i ugen, for at have mine vagter, for derefter at køre hjem igen. Desværre trak København, og mit liv derovre så meget jeg til sidst måtte erkende, det blev for meget at køre frem og tilbage.

Før jeg skiftede til Falck Region Hovedstaden, var jeg elev hos Falck Region Midt, med praktikstation i Ringkøbing. Dengang jeg fik tildelt stationen var det en drøm! Jeg har kørt hjemmepleje i Ringkøbing i 2 år dengang jeg startede på uddannelsen, så jeg kendte byen, vejnavne, oplandet og mange af de ældre borgere i byen. Det er da sket en gang eller to, jeg er kommet til nogle i ambulancen jeg tidligere passede i hjemmeplejen.

Station Ringkøbing havde to biler, en døgnbil, og en dag/nat effektiv, altså en biler hvor man møder ind og er der i 24 timer, og en hvor man møder ind og er der i 12 timer. De nærmeste stationer til Ringkøbing er Tarm og Hvide Sande. Pga. de “få” ambulancer og det store område der skulle dækkes, kunne man køre såkaldte “Baser”. Det drejede sig om, hvis begge ambulancer i Tarm var ude at køre, blev en Ringkøbing-bil sendt til Tarm for at passe på området, hvis der var behov for ambulance, og sendt hjem igen når en af Tarm-bilerne nærmede sig at være hjemme. Dette resulterer i, at der var en del kørsel rundt i området uden patienter, og man sjældent spiste frokost hjemme på stationen.

Det var baser! Ved ikke om min manglende entusiasme omkring base-kørsler kan gennemskues, jeg må indrømme, jeg savner det ikke!

Hvad var så godt ved Ringkøbing? Først og fremmest, havde jeg nogle fantastiske kollegaer, som jeg savner! Antallet af ture var 2-3 om dagen, så det var ikke så mange patienter man så, men det få antal resulterede også i, at når man så havde patientkontakten gjorde man sig meget umage! Der var også 45 minutters kørevej fra Ringkøbing til akutmodtagelsen i Herning, så der var også tid til at være grundig. Havde man dårlige patienter, skulle disse køres til Herning også, det kunne gøres på en 30-40 minutter, altså også meget tid med patienterne. Var patienterne rigtigt syge, skulle de som regel til Skejby, her kunne det mange gange betale sig at HEMS (akutlægehelikopteren) blev sendt. Modsat mange af mine kollegaer i Hovedstaden, har jeg været så priviligeret at overlevere til HEMS tre-fire gange i min tid i Ringkøbing. Udover at gøre sig umage når man havde patienter, havde man også god tid til at blive dus med udstyret, og først i uddannelsen er det alfa-omega at du som elev kender dit udstyr!

… Så blev det Storkøbenhavn. Jeg blev ringet op af min leder, og fik at vide Falck Region Hovedstaden havde valgt at bruge ressourcer på at tage mig, og tildelte mig min praktikstation i Lyngby. Jeg havde boet i København i et år, da jeg fik at vide jeg skulle køre i Lyngby, anede jeg ikke hvor det var henne… Så jeg måtte på Maps og lure hvad det var for et område jeg skulle til at køre i.

I Ringkøbing havde jeg fem uddannelsesreddere, som jeg skiftedes til at køre med. I Lyngby fik jeg én uddannelsesredder som var ansvarlig for mig. Jeg tror begge metoder er gode, men afhænger meget at eleven, og den mentor man får tildelt. Jeg var så heldig at få en ambulancebehandler som mentor der har mange af de samme værdier som mig. Vi kalder os for Empatibussen, fordi vi altid yder den ekstra indsats for patienterne vi kører, og det er bestemt en af de ting jeg har tænkt mig at fortsætte med, når jeg engang bliver stor ambulancebehandler.

Region Midt er over 5 gange så stor som Region Hovedstaden, dog bor der 500.000 flere mennesker i Region Hovedstaden. Hvad betyder det som ambulanceredder?

Flere mennesker = flere ture = flere patienter

På en normal vagt i Lyngby kører vi ofte en 5-6 ture på 12 timer, dog svinger det meget. Der er kortere til sygehusene, det betyder kortere tid med patienterne, så man som ambulanceredder prioritere opgaverne der skal udføres. Vi har oftest ca. 15 minutters kørevej til sygehusene vi kører mest til, så der er lidt forskel ift. at køre i Ringkøbing.

En anden ting er, i Ringkøbing kørte vi til Holstebro- , Herning- , måske Skejby hospital. I Lyngby kører vi Gentofte hospital, Herlev hospital, Hillerød, Rigshospitalet. Kommer vi lidt udenfor vores område (3-4km) kører vi også til Bispebjerg, Glostrup, Hvidovre. Det er altså lidt flere hospitaler – og hospitalsafdelinger at holde styr på!

Men hvad er så bedst?

Få ture, grundige patientkontakter, tid til at træne færdigheder og anvendelse af udstyr, mere “fritid” til fordybelse og lange ture? Eller mange ture, korte patientkontakter, og altid et hospital lige om hjørnet?

Det var fantastisk at have mulighed for grundig oplærring i udstyret i ambulancen, lange ture hvor jeg ikke skulle skynde mig, plus det at være tvunget til at sidde og tale med en patient i 45 minutter har været utroligt givende.

Endnu federe var det, at komme til Storkøbenhavn og endelig bruge alle de ting jeg har lært, og de færdigheder jeg har trænet så længe. Jeg fortryder absolut ikke mit skift, og jeg ser ikke mig selv køre ambulance nogle andre steder end Storkøbenhavn!

Hvem er jeg?
Mike, redderelev hos Falck

Læs mere fra mig her

Har du spørgsmål eller kommentar til mig, så stil dem herunder

Kommentar