Jeg har ikke nogen sundhedsfaglig uddannelse, men alligevel vil jeg i dette blogindlæg prøve at afdække hvad man kan få af merit, hvis man er igang med eller har færdiggjort en sundhedsfaglig uddannelse.

I den forbindelse har jeg henvendt mig til de 2 skoler i Danmark (Rybners i Esbjerg og Unord i Hillerød) for at høre, hvordan de tildeler merit. Derudover har jeg opsamlet data fra andre redderelever som har en sundhedsfaglig uddannelse i forvejen, for at høre hvad de har fået merit for.

Eksempler på meritter for SPL, SSA, SSH,
bach.med og andet finder du nederst i indlægget.

REALKOMPETENCEVURDERING
Al merit gives ud fra en individuel vurderingssamtale, som foretages af relevante fagpersoner inden for et givent område. Dette kaldes en realkompetencevurdering.
Samtalen foretages af skolen og de relevante fagpersoner og tager udgangspunkt i redderelevens:

  • Afsluttende uddannelser, hvilken uddannelsesplan der er fulgt på det givne tidspunkt på den givne institution.
  • Eventuelle gennemførte dele af afbrudte uddannelser.
  • Gennemførte praktikophold (hvilke afdelinger, udførte opgaver og beføjelser). Dette kunne fx være hospitalspraktik på sygeplejerskeuddannelsen.
  • Supplerende kurser eller certifikater.
  • Afsluttet ungdomsuddannelse eller grundskolen mv.

Fordi der bliver foretaget en individuel vurdering af hver redderelev der søger merit, kan der altså ikke gives nogen generel vejledning ift. hvad man kan få merit for.
Unord udtaler sig: ”der kan ikke vejledes omkring standardmeritering ud fra en given afsluttet uddannelse eller et opnået niveau. Dette findes der ikke en standard for.” Dvs. at skolerne ikke kan sige, at fx alle nyuddannede sygeplejersker får merit for dét eller dét.

Dog har både Rybners og Unord henvist til Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler, som du finder her: 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler

Rettesnoren som skolerne bruger ift. at foretage denne realkompetencevurdering, ligger i bekendtgørelsens bilag 1 som du kan finde ved at trykke på linket.
I bilaget finder du en tabel der ligner nedenstående. Det kan godt være svært at afkode og tolke bekendtgørelser, men det vil jeg prøve at hjælpe med.

Screendump af dele af bilag 1, januar 2022

I venstre side ser du forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Nr 2 fra venstre er den varighed du har arbejdet i faget og de 2 kolonner til højre er den maksimale mængde merit du kan få for hhv. skoleperioder (tv) og praktikperioder (th). Det er uvist hvor hospitalspraktikken hører ind under.

Som du kan se, vil sygeplejersker kunne afkortes maksimalt 6 skoleuger, og det vil være op til den enkelte skole (Rybners eller Unord), at afgøre hvilke uger der skal afkortes. Det kunne fx være, at der blev godskrevet for Farmakologi, Psykologi eller en dele af anatomi & fysiologi samt Sundheds- og sygdomslæretimerne. Det er dog langt fra alle SPL, SSA, SSH osv. der benytter sig muligheden for godskrivning.

Hav dog in mente, at skolen laver en individuel vurdering af dig, hvor de går ind og kigger på, om man opfylder kravene om erhvervserfaring og at de mål, der er beskrevet i praktikmålene for behandleruddannelsen er opfyldt af meritansøgeren.

Vi tager det lige igen – det er fuldstændig korrekt forstået, at det kun er sygeplejersker, der kan få merit for skoleperioderne. De øvrige sundhedsfaglige uddannelser kan få 2-4 ugers merit i praktikperioderne.

Dette kunne fx være en SOSU assistent der får merit for den uge man er i hjemmeplejepraktik eller for praktikken på en medicinsk afdeling under hospitalspraktikken.

“Hvad angår merit i skoleperioderne, er det helt op til skolerne selv at bestemme, hvilke fag skolerne vælger at give merit i. Derfor kan der opstå forskel fra skole til skole.”

– Skolen i Esbjerg

Inden jeg slutter mit blogindlæg med et par eksempler på meritter, vil jeg lige påpege, at oftest når man får merit på enten skolen eller i hospitalspraktikken, så er man ude og køre ambulancevagter i stedet. Det er sjældent (men set), at selve uddannelsen bliver forkortet.


Her til sidst vil jeg prøve at give et par eksempler på, hvad forskellige redderelever har fået merit for, ud fra den uddannelse de havde før, at de startede som redderelev.

Redderelev A er en ældre elev. Han er uddannet sygeplejerske, behandlersygeplejerske og akutsygeplejerske og har arbejdet som sygeplejerske i 13 år. Han har fået merit for alle 16 ugers hospitalspraktik. Dog betyder det ikke at han bliver færdiguddannet ambulancebehandler 16 uger før sin klasse – han skal bare ud og køre ambulance i driften imens hans klassekammerater er i hospitalspraktik.

Redderelev B er uddannet sygeplejerske og har gennem 4 år arbejdet i børne og unge psykiatrien. Udover arbejdet i Danmark har B også været i Afrika som spl. stud over flere gange. Her har hun arbejdet på hospitaler, hvor hun har været på fødegangen, neonatal, pædiatrisk, intensiv og operationsstuen. Ydermere har B været værnepligtig i Beredskabsstyrelsen.
B har fået merit for hele 9 ugers hospitalspraktik. I skoleperioderne har hun fået merit for psykologi, kommunikation, teori og metode inkl. den skriftlige opgave som man skriver på 7. skoleperiode samt dele af farmakologi. B har dog valgt ikke at få merit for al farmakologi. Redderelev B kunne også have fået merit for dele af anatomi og fysiologi, men fravalgte også dette.
Al denne merit gør for B’s vedkommende, at hun bliver rykket en klasse frem mellem 2. og 3. skoleperiode

Redderelev C har fået merit for psykologi, teori og metode, kommunikation og dele af anatomi og fysiologi. C kunne også have fået merit for farmakologi, men fravalgte dette. Derudover har C fået merit for første hospitalspraktik, hjemmeplejepraktik samt merit for 2 ugers kardiologisk og 2 ugers psykiatrisk hospitalspraktik. Al denne merit gør for redderelev C’s vedkommende, at hun rykker en klasse frem.
C er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som dette i 1,5 år bl.a. på en akut hjerteafdeling. I løbet af uddannelsen som SPL har hun også arbejdet på en mave/tarm medicinsk afdeling og på et plejecenter..

Redderelev D er uddannet SSA og har arbejdet 8 år inden for ældreplejen og har tidligere været vågekone. Redderelev D har kun fået merit for de 3 dages hjemmeplejepraktik på 3. praktikperiode.

Redderelev E er uddannet SSA og har arbejdet 4 år som dette, intet andet. E har fået merit for 3 dages hjemmeplejepraktik samt 2 ugers hospitalspraktik på psykiatrisk afdeling.

Redderelev F har fået merit for 3 dages hjemmeplejepraktik samt 2 ugers hospitalspraktik på psykiatrisk afdeling. Redderelev F er uddannet SSA og har arbejdet som dette i 4 år før han blev optaget på redderuddannelsen.

Redderelev G er uddannet SSH og har arbejdet 4 år i hjemmeplejen med alt hvad der hører til. Redderelev G har fået merit for de 3 dages hjemmeplejepraktik som er på uddannelsen.

Redderelev H har fået merit for ca. 3 måneder af uddannelsen fordelt sporadisk på enkelte fag; anatomi og fysiologi på 1. og 2. skoleperiode, kommunikation, psykologi, teori og metode, noget farmakologi mm.
Redderelev H har en bachelor i medicin samt er uddannet medic, sygehjælper og ambulancemand fra forsvaret. Derudover har H været sygeplejevikar og studentermedhjælper i en lægepraksis under medicinstudiet og meget mere!

Redderelev J fik merit for de 2 ugers hospitalspraktik på psykiatrisk afdeling. J har arbejdet i psykiatrien før redderuddannelsen som fast-vagt og på flere forskellige lukkede afdelinger igennem 4 år. Skolen tog kontakt til J’s tidligere arbejdsgiver for at kunne vurdere, om J havde opnået de praktikmål man skal have under behandleruddannelsen.

Et stort tak skal det lyde til alle de redderelever,
som har hjulpet mig med at kunne skrive dette blogindlæg!

Hvem er jeg?
Alexander, redderelev i Hovedstadens Beredskab

Læs mere fra mig her

Har du spørgsmål eller kommentar til mig, så stil dem herunder

Kommentar